19 Νοεμβρίου 2009

ΕγκΙΚΑ ΤΟΟ/ΦΓ/493/19.11.2009

Συʽπληρωʽατικές οδηγίες για την παρακράτηση και απόδοση των εισφορών ασθενείας υπέρ του ΤΑΥΤΕΚΩ / Τοʽέα Ασθένειας Προσωπικού Εʽπορικής Τράπεζας Ελλάδας (ΤΑΠΕΤΕ) από τις συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑΜ [παρ.1, άρθρ.15 του Ν 3607/2007].
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.