5 Νοεμβρίου 2009

ΕγκΙΚΑ 71/2009

Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν 3654/2008, Κεφάλαιο Β/ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΛΠ ΑΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ (ΦΕΚ Α΄57, 3.4.2008), του Ν 3755/2009, άρθρο 5 (ΦΕΚ Α΄52) και της ʽε αρ. 831211/18/2009 Απόφασης Υπουργών Οικονοʽίας και Οικονοʽικών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - Εʽπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β΄1651/11.8.2009).
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.