5 Νοεμβρίου 2009

ΕγκΙΚΑ 70/2009

Παρακράτηση από την κύρια σύνταξη της συνδροʽής των συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ʽελών του Σωʽατείου Συνταξιούχων ΟΑΣΑ και θυγατρικών Εταιριών και απόδοσή της στο Σωʽατείο.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.