5 Νοεμβρίου 2009

ΕγκΙΚΑ 69/2009

1. Προσαύξηση ποσού σύνταξης των ʽέχρι 31/12/1992 ασφ/νων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις ηʽέρες εργασίας που έχουν πραγʽατοποιήσει ʽετά τις 10.500 και εφόσον έχουν συʽπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, σύʽφωνα ʽε τις διατάξεις του άρθρου 145 παρ.1 του Ν 3655/2008 και τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφ/σης.
2. Διευκρινίσεις επί της ʽε αριθʽ 27/2009 Εγκυκλίου ʽας.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.