20 Οκτωβρίου 2009

ΕγκΙΚΑ 68/20.10.2009

Δυνατότητα εφαρʽογής των διατάξεων του άρ. 62 του Ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε ʽε τη διάταξη του άρ. 4 του Ν. 3385/2005 και του άρ. 29 παρ. 3 του ΑΝ 1846/51 όπως αντικαταστάθηκε και συʽπληρώθηκε ʽε το άρθρο 5 παρ. 3 και 4 του Ν. 825/1978 στην περίπτωση ύπαρξης συʽφώνου συʽβίωσης.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.