16 Οκτωβρίου 2009

ΕγκΙΚΑ 67/16.10.2009

Στοιχεία για τον προσδιορισʽό της κλάσης υπολογισʽού της σύνταξης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση ʽέσα στο έτος 2010.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.