25 Σεπτεμβρίου 2009

ΕγκΙΚΑ Σ50/12/25.9.2009

Διευκρινίσεις για την εφαρʽογή της περ. α, παρ. 2, αρθ. 62 του Ν 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε ʽε τη διάταξη του αρθ. 4 του Ν 3385/2005.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.