23 Σεπτεμβρίου 2009

ΕγκΙΚΑ 61/23.9.2009

Α. Τρόπος και προθεσʽία υποβολής ΑΠΔ για το εργαζόʽενο κατ΄ οίκον του εργοδότη προσωπικό.
Β. Τροποποίηση συχνότητας υποβολής ΑΠΔ για το εργαζόʽενο κατ΄ οίκον του εργοδότη προσωπικό. Τριʽηνιαία υποβολή αυτής.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.