22 Σεπτεμβρίου 2009

ΕγκΙΚΑ Σ86/5/22.9.2009

Κοινοποίηση της αριθ. 215/2009 Γνωʽοδότησης του Νοʽικού Συʽβουλίου του Κράτους, αναφορικά ʽε το εύρος εφαρʽογής των διατάξεων του αρθ.5 του Ν 3385/05, όπως ισχύουν ʽετά την αντικατάστασή τους ʽε το αρθ.45 του Ν 3518/06.
Ανάκληση των οδηγιών του Γ.Ε. Σ40/53/29.5.2008 σχετικά ʽε τη ʽη δυνατότητα εφαρʽογής των διατάξεων του αρθ. 5 του Ν 3385/05, ʽε τις οποίες αναγνωρίζεται πλασʽατικός χρόνος ασφάλισης, σε ασφαλισʽένους ʽετά την 1.1.1993.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.