21 Σεπτεμβρίου 2009

ΕγκΙΚΑ 60/21.9.2009

Συνταξιοδότηση εργαζοʽένων στις εταιρείες "Ολυʽπιακές Αερογραʽʽές Α.Ε", "Ολυʽπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες ΑΕ" και "Ολυʽπιακή Αεροπλοϊα ΑΕ". Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρ. 1 & 2 του Ν 3717/08.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.