7 Αυγούστου 2009

ΕγκΙΚΑ TO1/648/567/7.8.2009

Διευκρινίσεις σχετικά ʽε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισʽένων των εντασσόʽενων, στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ταʽείων και κλάδων σύνταξης.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.