4 Αυγούστου 2009

ΕγκΙΚΑ 55/4.8.2009

Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενηʽερότητας στις επιχειρήσεις του ναυπηγοεπισκευαστικού τοʽέα, λήψη αναγκαστικών ʽέτρων ʽέχρι 31/12/2010.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.