31 Ιουλίου 2009

ΠΟΛ 1098/31.7.2009

Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α’) σχετικά με την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων των ασφαλιστικών συμβούλων και των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων.
Στοιχεία που εκδίδονται για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα πρόσωπα αυτά (ΑΥΟΟ 1057532/277/ΠΟΛ 1080/0015/10.6.2009)».
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.