23 Ιουλίου 2009

ΕγκΙΚΑ Τ01/668/3/23.7.2009

1. Ασφαλιστικές εισφορές κατά κλάση, για τους ασφαλισʽένους του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ νυν ΕΤΕΑΜ, σύʽφωνα ʽε το άρθρο 5 του Καταστατικού του, για το έτος 2009.
2. Χορήγηση βεβαιώσεων καταβολής εισφορών ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ - ΤΕΑΜ) για το έτος 2008.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.