22 Ιουλίου 2009

ΕγκΙΚΑ Ε33/367/22.7.2009

Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ΄ αριθμ. οικ/6996/Α32/31.10.2007 και οικ/5322/Α32/8.7.2008 κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν στα πιστωτικά μέτρα των πυρκαγιών του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007 και του σεισμού της 8ης Ιουνίου 2008.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.