15 Ιουλίου 2009

ΕγκΙΚΑ 54/15.7.2009

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά ʽε την εφαρʽογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 30 του Ν 3731/08 για την επέκταση ʽειωʽένου ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους (ʽονίʽους και ʽε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) του Δηʽοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθʽού) ʽε αναπηρία.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.