30 Ιουνίου 2009

ΕγκΙΚΑ Σ40/71/30.6.2009

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του αρ. 47 του Ν 2084/1992, σε ασφαλισμένους ή συνταξιούχους τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά στη χώρα προέλευσής τους έως και την 31.12.1992 και έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1.1.1993 και μετά.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.