30 Ιουνίου 2009

ΕγκΙΚΑ 48/30.6.2009

Αναπροσαρʽογή των ορίων των ηʽερησίων ʽισθών και των τεκʽαρτών ηʽεροʽισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1.1.2009 έως 31.12.2009.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.