22 Ιουνίου 2009

ΠΟΛ 1085/22.6.2009

Ρυθμίσεις στην ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ σύμφωνα με το άρθρο 34 Ν 3756/2009 (ΦΕΚ Α΄ 53/31.3.2009).
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.