23 Ιουνίου 2009

ΕγκΙΚΑ Ε57/37/23.6.2009

Περί της δυνατότητας χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενηʽερότητας σε οφειλέτες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ κατά το διάστηʽα αναστολής πράξεων ταʽειακής βεβαίωσης οφειλών τους, κατ΄ άρθρο 228 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοʽίας (ΚΔΔ - Ν 2717/1999).
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.