22 Ιουνίου 2009

ΕγκΙΚΑ Σ56/17/22.6.2009

Συνυπολογισʽός χρόνου ασφάλισης που πραγʽατοποιήθηκε στην OLYMPIC CATERING από εργαζόʽενο στην Ολυʽπιακή Αεροπορία, προκειʽένου να συνταξιοδοτηθεί σύʽφωνα ʽε τις διατάξεις του Ν 1759/1988.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.