5 Ιουνίου 2009

ΠΟΛ 1073/5.6.2009

Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α. [ν.δ. 2548/1953 (ΦΕΚ Α΄ 231) και  ν.δ. 4383/1964 (ΦΕΚ Α΄ 189)].
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.