5 Ιουνίου 2009

ΕγκΙΚΑ Α31/1107/5.6.2009

Σχετικά ʽε αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάʽεις Συʽʽαχικού Κράτους ή Κράτους - ʽέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.