4 Ιουνίου 2009

ΕγκΙΚΑ 43/4.6.2009

Υποβολή ΑΠΔ και καταβολή εισφορών από εργοδότες που ασφαλίζουν ʽουσικοσυνθέτες και στιχουργούς επί πνευʽατικών δικαιωʽάτων τους από την χρήση του έργου τους.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.