27 Μαϊου 2009

ΕγκΙΚΑ Ε40/238/27.5.2009

Διευκρινίσεις ως προς αρʽόδιο Υποκ/ʽα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για τη διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου - Ασφαλιστική Ενηʽερότητα.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.