15 Μαϊου 2009

ΕγκΥπΟικΟικ 1050249/15.5.2009

Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων στους δικαιούχους που υπέβαλαν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.