7 Απριλίου 2009

ΕγκΙΚΑ 27/7.4.2009

Μεταβίβαση της ʽη οριστικής σύνταξης αναπηρίας λόγω θανάτου, ʽε τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.