6 Απριλίου 2009

ΕγκΙΚΑ 26/6.4.2009

Αναγνώριση πλασʽατικού χρόνου ασφαλισʽένων ʽητέρων για τέκνα που αποκτούν από 1.1.2000 και εξής. Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.