30 Μαρτίου 2009

ΕγκΙΚΑ Γ41/5/30.3.2009

Υποχρέωση τήρησης των προθεσʽιών διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών σύʽφωνα ʽε τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο πρώτο του Ν 2690/1999).
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.