6 Μαρτίου 2009

ΕγκΙΚΑ 20/6.3.2009

Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του χρόνου ειδικής άδειας προστασίας της ʽητρότητας των ασφαλισʽένων του Ιδρύʽατος.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.