21 Ιανουαρίου 2009

ΕγκΥΠΕΕ 525/Δ3Β/21-5813/21.1.2009

Έγγραφο προς όλες τις εταιρείες με προσωπικό από 10 έως 14 υπαλλήλους για υποβολή φωτοαντιγράφων αδειών λογισμικού και των αντίστοιχων τιμολογίων αγοράς τους.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.