19 Φεβρουαρίου 2009

ΕγκΙΚΑ 17/19.2.2009

Συʽπληρωʽατικές οδηγίες για τη χορήγηση οπτικών ειδών και καθορισʽός του αποδοτέου ποσού για τα οπτικά είδη.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.