16 Φεβρουαρίου 2009

ΕγκΙΚΑ Γ99/1/46/16.2.2009

Συʽπλήρωση - Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) εργοδοτών οι οποίοι ασφάλιζαν το προσωπικό τους ʽέχρι 31.7.2008 στο τ. ΤΑΞΥ.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.