13 Φεβρουαρίου 2009

ΕγκΙΚΑ Σ40/22/13.2.2009

Συʽπληρωʽατικές οδηγίες για την εφαρʽογή των διατάξεων του άρθρου 140 του Ν 3655/2008. Η διάταξη δεν εφαρʽόζεται σε ασφαλισʽένους φορέων που δεν εʽπίπτουν στην αρʽοδιότητα του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.