4 Φεβρουαρίου 2009

ΕγκΙΚΑ 10/4.2.2009

Απαλλαγή του ΟΑΕΔ από την επιβολή κυρώσεων λόγω εκπρόθεσʽης υποβολής ΑΠΔ για ορισʽένες κατηγορίες προσώπων.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.