3 Φεβρουαρίου 2009

ΕγκΙΚΑ 9/3.2.2009

Παρακράτηση από τις συντάξεις των συνταξιούχων ΕΤΕΑΜ (τ.ΤΕΑΗΕ), (τ.ΤΕΑΠΕΤ), (τ.ΤΑΠΕΑΠΙ) συνδροʽής υπέρ πρωτοβάθʽιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.