30 Ιανουαρίου 2009

ΕγκΙΚΑ Ε40/28/30.1.2009

Τροποποίηση της διαδικασίας σύνταξης των Πράξεων Επιβολής Προστίʽου Ακαταχώριστων Εργαζοʽένων (ΠΕΠΑΕ).
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.