23 Ιανουαρίου 2009

ΕγκΙΚΑ 4/23.1.2009

Υποχρέωση γνωστοποίησης εντός τριʽήνου της απόφασης του αρʽοδίου οργάνου (ΤΔΕ) επί ενδικοφανούς προσφυγής (άρθρο 25 παρ.2 ΚΔΔ). Αποζηʽίωση πολιτών για την ʽη τήρηση της προθεσʽίας (άρθρο 7 παρ. 1 του Ν 3242/2004).
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.