8 Ιανουαρίου 2009

ΕγκΙΚΑ Ε40/1/8.1.2009

Καταληκτικές ηʽεροʽηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) : α) Οικοδοʽοτεχνικών Έργων, περιόδων απασχόλησης από 1/1/2009 έως 31/12/2009 β) Κοινών Επιχειρήσεων, περιόδων απασχόλησης από 1/1/2009 έως 30/6/2009.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.