19 Δεκεμβρίου 2008

ΕγκΙΚΑ Ε40/464/19.12.2008

Α) Νέα παράταση των προθεσʽιών υποβολής Συʽπληρωʽατικών (04) Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών για τις καθαρίστριες - καθαριστές του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευʽάτων, που κατέχουν θέσεις ʽε συʽβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Β) Αναστολή εφαρʽογής οδηγιών ʽας.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.