9 Δεκεμβρίου 2008

ΕγκΙΚΑ 115/9.12.2008

Δυνατότητα υποβολής αίτησης για αναγνώριση ʽε εξαγορά χρόνου ασφάλισης για τους αλλοδαπούς που υπάγονται στην παρ.5 του άρθρ. 18 του Ν 3536/2007.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.