26 Νοεμβρίου 2008

ΠΟΛ 1157/26.11.2008

Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 (ΦΕΚ 2149 Β΄/16.10.2008) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός Νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων ( ΚΑΔ 2008)".
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.