21 Νοεμβρίου 2008

ΕγκΙΚΑ 109/21.11.2008

Αντικατάσταση της διάταξης του άρθ.1 του Ν 3075/2002 για τη συνταξιοδότηση λογοτεχνών - καλλιτεχνών από το Δηʽόσιο. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθ.2 του Ν 3620/2007 - Οδηγίες για την εφαρʽογή της. (ΦΕΚ 276 Α΄).
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.