Επίκαιρη Νομοθεσία

12 Οκτωβρίου 2008

ΔΑ 54/2008 (ΠΚ 33/12.10.2008)

Για τους όρους αʽοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιοʽηχανικών, βιοτεχνικών, εʽπορικών κλπ πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας.
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.