3 Νοεμβρίου 2008

ΕγκΙΚΑ Σ86/12/3.11.2008

Αναστολή εφαρμογής των οδηγιών του αριθ.Σ40/53/29-5-08 Γενικού Εγγράφου, σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης ημερών εργασίας βάσει του αρθ.5 του Ν 3385/05 από ασφαλισμένους μετά την 1.1.1993
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.