24 Οκτωβρίου 2008

ΕγκΙΚΑ Α23/592/24.10.2008

α) Απώλεια βεβαιώσεων υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση και Ανανέωση αδειών διαʽονής και β) Απώλεια αδειών διαʽονής ενιαίου τύπου.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.