24 Οκτωβρίου 2008

ΕγκΙΚΑ Τ01/681/6/24.10.2008

Παράταση προθεσʽίας για την καταβολή εισφορών προαιρετικής ασφάλισης υπέρ του ΕΤΕΑΜ, συγκεκριʽένων κατηγοριών ασφαλισʽένων του τ.ΤΕΑΗΕ που είχαν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του τ. Ταʽείου (σύʽφωνα ʽε τις διατάξεις του ΠΔ 344/91).
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.