20 Οκτωβρίου 2008

ΕγκΥπΟικΟικ 1104779/20.10.2008

Αποστολή καταστάσεων ενδοκοινοτικών παραδόσεων των Ελληνικών επιχειρήσεων προς Βουλγαρικές επιχειρήσεις ανά Δ.Ο.Υ, οι οποίες δεν έχουν δηλωθεί ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις από τις Βουλγαρικές επιχειρήσεις.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.