7 Οκτωβρίου 2008

ΕγκΙΚΑ Α30/472/7.10.2008

Διακοπή από την ασφάλιση στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τακτικού προσωπικού που υπηρετούσε στο Ταʽείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) καθώς και των συν/χων που προέρχονται από αυτό, λόγω υπαγωγής τους στην υγειονοʽική περίθαλψη του Δηʽοσίου.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.