15 Σεπτεμβρίου 2008

ΕγκΙΚΑ 85/15.9.2008

Συμπληρωματικές οδηγίες για αναγνώριση και εξαγορά χρόνου ασφάλισης σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε., προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και επιστροφή εισφορών.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.